حیف نون فضول بوده

بهش میگن اگه نصف دنیا رو بهت بدن دست از فوضولی بر می داری ؟

حیف نون میگه به شرطی که بگید نصفه دیگشو به کی می دید؟
پاسخ
دختر شوخ ٣٨ دقیقه قبل
ذهن منو درگیر کردید خوابم نمی بره. نصف دیگرو به کی میدن؟
آوااااای بهار ۴٨ دقیقه قبل
نصف دیگه کجاست ملت همه حیف نون ان دوراز جون خوبا البته
بانوی بی نشان ۵٣ دقیقه قبل
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته به جاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

  


به حیف نون میگن میتونی ده تا بربری بخوری؟

میگه ده دقیقه دیگه میام بهتون میگم

ده دقیقه دیگه بر میگرده و ده تا بربری رو میخوره جایزه رو میگیره

بهش میگن چرا دفعه اول نخوردی؟

میگه رفتم امتحان کنم ببینم میشه یا نه ؟ دیدم شد بعد اومدم
پاسخ
بانوی بی نشان ۵٠ دقیقه قبل
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته به جاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

  


ارسی میاد خونه و به نامزدش میگه سه تا بلیط سینما گرفتم تا صفا کنیم

نامزدش میگه چرا سه تا؟ ما که دوتائیم

ارسی میگه دو تا مال مامان و بابات ، یکی هم برای اون داداش فضولت
پاسخ
لیلیوم ۵١ دقیقه قبل
بانوی بی نشان ۵۴ دقیقه قبل
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته به جاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

  


دانشجوها

برای شیطنت ،

روی تخته ی کلاس نوشتند :

شورت استاد ، قرمز گل گلیه

استاد... اومد تو کلاس ،

یه نگاه به تخته کرد و با خونسردی خاصی گفت

هر کی اینو نوشته مامانش راز دار نبوده

نتبجه اخلاقی : بعضیا با هرکسی در نیفتن ، چون هنوز دهنشون بوی شیر می ده
پاسخ
یااسین ٢ ساعت قبل
بانوی بی نشان ٢ ساعت قبل
استاد هم مثل خودت حاضر جواب بوده
رضا210 ٢ ساعت قبل
داش استرلینگ لایکت رو می لایکیم
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته به جاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

  


این روزا ارسی کمتر میاد سایت

کمی نگرانش بودم و سعی کردم دلیلش رو از خودش بپرسم

اما خب اون شخصیتی تودار داره و چیز زیادی از خودش بروز نداد

اولش حدس میزدم که دوس دخترای اورداپی اش اونو طرد کردن و اونم دیگه حس اومدن نداره

اما بعد از پرس و جو از این ور و اون ور بالاخره فهمیدم مشکلش در راه زیاد و رفت و اومد اونه

ارسی جون ؟ من از ته دل به تو و دیدگاه و شعارت می بالم . فدایی داری

http://uupload.ir/files/79yf_ersi_amp_reza.jpg

پاسخ
رضا210 ٢ ساعت قبل
آوای تابستون نبینم وسیله نقلیه ارسی رو مسخره کنیا ارسی خب من همیشه جدی هستم
فاطمه123 دیروز
خخخخخخخخخ
7833 دیروز
چه جدیم نویشتی کچل
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته به جاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
١ ٢ ٣ ۴ صفحه بعد >>
رضا210
رضا210

آقا رضا210

اهل یزد است

تاریخ 19 اسفند 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته به جاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان