رضا210
رضا210

آقا رضا210

اهل یزد است

متولد 31 شهريور

تاریخ 19 اسفند 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

اینو بدون که تو اورداپ ، آدمی بدتر ازمن نمیتونی بیابی . با این دید ، بامن همکلام شو، تا بعدا مجبور نشم خودت و منبرتو باهم به آتیش بکشم ...

صفحات و تصاویر
پـــخ _ متشکرم _ بدترین نوع بلاها -
از سیاسی کاری تا واقعیت در عمل - بنازم به دود - طریقه حل چالش دقت و هوش -
درس عبرت ! بال و  وبال - از سری عکس های قدیمی لو رفته از اورداپ _
معنای خوشبختی _ اهدای زندگی ... لوسی ، ملوسک اورداپ
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان